צרו קשר עוד היום

באישור משרד האוצר

רשיונות ורגולציה

חברת מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בעלת רישיון מורחב למתן אשראי מאת רשות שוק ההון במשרד האוצר.
תחום האשראי החוץ בנקאי הינו תחום המפוקח על ידי רשות שוק ההון, מעוגן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים) – 2017.
על כל גוף המבקש לפעול בתחום להגיש בקשה לקבלת רישיון, לצורך כך עליו לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר ולהיות בעל איתנות פיננסית שתבטיח את עמידתנו במחויבויות שלו כנותן אשראי.
פעילות של גוף בתחום האשראי ללא רישיון נחשבת לעבירה פלילית.
הרשות העניקה לחברת מ.ל.ר.ן שתי רשיונות מורחבים; רישיון ביטוח וחיסכון למתן אשראי מורחב, מ.ר. 54433, רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב, מ.ר.57911.
בשונה מרשיונות בסיסיים חברתנו קיבלה רישיון מורחב אשר מאפשר לה לתת שירותי אשראי בהיקפים משמעותיים ובעצם להוות חלופה אמיתית לבנקים.
מלבד כך, עצם קבלת הרישיון מעניקה ביטחון ומבטיחה יציבות ללקוחותינו. רשות שוק ההון גם מפקחת באופן שוטף על בעלי הרישיונות ומתקנת תקנות חדשות באופן שוטף שעיקר מטרתם המשך אסדרת התחום והגנה על הצרכנים.

צריך מימון לעסק

צור קשר עוד היום

פרטי התקשרות


פרטי התקשרות

טלפון
5719* | 03-6424071
אימייל
info@mlrn.co.il
מיקום
רח' ולנברג ראול 18, בניין C רמת החייל, תל אביב
whatsapp
0548948533