צרו קשר עוד היום

קשרי משקיעים

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפות כלליות מיוחדות של החברה:

אסיפה ביום ד’, 9 בפברואר 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה. קישור לזימון 

 

שיחות ועידה ושיחות זום עם משקיעים